Monday, April 12, 2010

فلانی

فلانی‌ یه وقت به خیالت نیاد اینجا به روز رسانی نمی‌شه سینه قبرستون دراز کشیدم برام حمد و قل هوالله خیرات کنی‌ ها، نه بابا جون، دارم درست زندگی‌ کردن رو تمرین می‌کنم،