Friday, November 18, 2011

خاطرات دوران کودکی من

لیو بی، شانگ فی‌ و کوانگ یو؛ بخشی از خاطرات دوران کودکی من.

Friday, November 11, 2011

عدد عدد عدد عدد

ببین دیازپام ده خورانده‌اند خلق را
ببین چگونه کرده‌اند مُد، ریای دلق را
ببین چگونه بشکنند جای شیشه طلق را
ببین احاطه کرده‌ است عدد، فکر خلق را