Sunday, December 28, 2008

وزیر و وکیل - در و تخته

... وزير کشاورزي در مصاحبه اي که با برخي از نمايندگان رسانه هاي جمعي انجام داد، وجود چنين جلساتي را با نمايندگان منکر شد که همين مساله سبب شد تا نمايندگان طرح استيضاح خود را دوباره به جريان انداخته و آن را به هيئت رئيسه مجلس ارائه دهند.
...نمايندگان استيضاح کننده معتقد بودند که ادعاي وزير کشاورزي سبب سلب اعتماد مردم به آنها در حوزه هاي انتخابيه آنها خواهد شد(منبع).

بگذریم که وزیر به رسانه های جمعی دروغ می گوید و رسانه های جمعی آن دروغ را برای عموم بازمی گویند.
به این نکته دقت داشته باشیم که نماینده مردم از دروغ گفتن وزیر ناراحت نیست؛ از اینکه موقعیت خود را در خطر میبیند رنجیده خاطر شده است.
وزیر و وکیل چه خوب در و تخته ای شده اند. شاید به اصول یکسانی معتقد باشند.

Saturday, December 20, 2008

آقا یوسف یادته


یادته آقا یوسف مامان رفت شکلات خرید داد دستت که بهم بدی. ولی بغضم ترکیده بود و کاریش نمیشد کرد.
یادته موهام منگول منگول بود. یادته اون لباس پیش سینه دار مخملی رو که پوشیده بودم و از اشکام خیس شد.
یادته رفتم بیرون بهت فحش دادم. بهت گفتم خسیس. و فحشی بدتر از اون بلد نبودم.
آقا یوسف خیلی زود گذشت. ولی خاطرش موند.

Saturday, December 6, 2008

انتظار

- استیضاح وزیر کشور
- ناو جنگی روسیه ...
- اعزام نیرو به افغانستان
- آلودگی شرق اروپا
- هر 25 دقیقه یک ایرانی بر اثر تصادف ...
- نقض قانون ...
- صدور کیفر خواست ...
- انفجار شدید پیشاور پاکستان را لرزاند


اسم پیشاور را که میبینم دلم میلرزد. بیم و امید عجیبی این واژه برای من دارد. از 13 نوامبر که پدر دوست عزیزم ربوده شد اخبار را بیش از پیش تعقیب میکنم. میخوانم و چیزی نمی یابم. میخوانم تا شاید من رسول پیام خوش برایش باشم. میخوانم تا ...

و انتظار و انتظار. این انتظار رمق گیر

برایش دعا کنیم تا با صحت و سلامت پیش آنان که دوستش دارند بازگردد.