Saturday, August 18, 2007

اکساویچه سیمپسونایز شده با سس تاتار

صالح در نوشته ای با عنوان و محتوی بسیار مشکوک از میان تمامی 124000 پیامبر موجود در وبلاگستان فارسی جرجیس را انتخاب کرده مرقوم کرد:
شخصا دوست دارم اکساویچه سیمسونایز شده را ببینم.

از همین تریبون اعلام میدارم بنده شتر صالح رو پی نکردم و هیچ گونه خصومت شخصی با هیچ کس ندارم. حالا اگر کسی ما رو زرد و زیمبیل و یعجوج معجوج میخواد ببینه از سر صمیمت و صدق و صفا است.
اونهایی که منو دیدن و زنده موندن واقف هستند که من خیلی دخترکشم.

بابا قاتل
بابا آجیل تواضع

خلاصه این هم سیمپسونایز شده اکساویچه

میتوانید در این ناحیت سمپسونایز شوید

0 ایده از دیگران: