Sunday, March 2, 2008

زمانی که از دست برفت

3 ایده از دیگران:

یه مرد امیدوار said...

آقا چسبید حسابی این دو تا عکس
دلمان برایتان تنگ شده ضمنا

MarMzok said...

عكس بالایی به هر دلیلی . . .
اما پایینی یكی از شاهكارهاست !

Anonymous said...

خييييييييلي با سليقه هستي.واقعا زيباست-سارا