Sunday, August 8, 2010

آقای احمدی نژاد قدری سکوت کنید

به نقل از رویترز دیروز (۷ آگوست ۲۰۱۰) رییس جمهور ایران گفت است که ۱- در مورد واقعی ۱۱ سپتامبر اغراق شده است و ۲- هیچ گزارشی از لیست ۳۰۰۰ نفر کشته شده حادثه ۱۱ سپتامبر منتشر نشده است (منبع).
در همان متن رویترز پاسخ داده شده است که لیست موجود است. (لیست مورد نظر در سی‌.ان.ان، فاکس، و سایت‌های دیگر)

آقای رییس جمهور هدف چیست؟ اینکه نشان دهید شما مطّلع هستید و دیگران هیچ نمیدانند. به عینه گفتید که هیچ نمیدانند:
در مصاحبه با پرس تی وی ۴ مرداد ۱۳۸۹: "آن‌ها اصلا تاريخ، جغرافيا و سياست نمي‌دانند"" ايران يک ميليون و 750 کيلومتر مربع وسعت دارد" (منبع)

ای عجب که مساحت ایران را هم اشتباه علم کرده اید. آخر این چه طنزی است که در یک جمله دیگران را‌ ندانستن جغرافی ایران متهم می‌کنید و در جملهٔ بعد نشان می‌دهید که خود مساحت یک میلیون ۶۴۸ هزار و ۱۹۲ کیلومتر مربعی ایران را نمی دانید.
اخیرا هم انگلیس را کشور کوچکی در غرب آفریقا دانسته اید.در عین بی‌ اطلاعی از تاریخ و جغرافی، دیگران را بی سواد و بی‌ اطلاع میخوانید.
"واقعا بی‌ سوادی و بی‌ اطلاعی محض اونجا"


آقای احمدی نژاد قدری سکوت کنید به جائی‌ بر نخواهد خورد.


2 ایده از دیگران:

Mohi said...

اگه اشتباه نکنم مساحت ایران 1648195 بود

Anonymous said...

Possibly the most amazing blog that I read all year vintage wedding dresses!?!