Monday, May 23, 2011

توهم جن

جن چیست؟ جنها کجا هستند؟ چه شکلی دارند؟ جنیان چه می کنند؟ غذایشان چیست؟ چه قدرتهای ما فوق بشری دارند و ...
هزار سوال از این دست میتوان مطرح کرد درباره موجوداتی درباره شان کمابیش شنیده ایم اما هیچ گاه برخوردی با ایشان نداشته ایم. شاید زمانی که می شنویم کسی با ایشان در ارتباط است. مدفوع خود را می خورد انسان ها را از خود بیخود میکند و کذا و کذا (+). آنگاه این سوالها مطرح میشوند. این موجودات نادیده و ناشناخته چه هستند، کجا هستند، چه می کنند و الخ.
وقتی سوال در ذهن ایجاد شد به دنبال پاسخ می گردیم و به منابعی که این مساله اشاره کرده اند مراجعه می کنیم. در این مورد، یکی از اولین منابع احتمالا قرآن است و تفاسیری که بر آن نوشته اند.
جن را از آتش آفریدیم. جن ها به سخنان پیامبر اسلام گوش می کردند. شیطان از اجنه است. اجنه هم خوب و بد دارند و الی آخر. اگر به منابع تعبیری و روایات مراجعه کنیم می رسیم به سخنانی از این باب که که موقع ارتباط جنسی شیطان هم در شریک میشود. احتلام جوانان ازدواج و اجنه است و مشابه آن (+). به داستانهایی که شنیده ایم و در ادبیات عامه رواج دارند نیز می توان نظری انداخت. جن بو داده - جن بو نداده - جن و هراس از بسم الله - آب گرم ریختن کف حمام و بیدار شدن جنیان- موجوداتی که شاخ و سم دادند و قس علی هذا
شاید منابع دیگی هم باشد که من مطلع نیستم اما هر چه باشد منبع نقلی است. شما در هیچ منبع علمی امروزی ( که مبتنی بر آزمایش تکرار پذیر باشد) پاسخی برای سوالات ذکر شده نمی یابید. فقط بر سوالات قبلی خود می افزایید. و اگر پاسخی بیابید هیچ گاه نمی توانید از صحت آن یقین حاصل کنید چرا که آزمایش پذیر نیستند. به نظر میرسد منبع پاسخ مساله خود منبع ایجاد سوال است.
به جای جن، می توان به پری دریایی پرداخت. موجودی نیمه انسان نیمه ماهی با قدرتهای ویژه و ... . می توان سوال پرسید که پری دریایی چگونه به وجود می آید؟ چه می کند؟ غذایش چیست و ... .می توان به اسب تک شاخ (uni corn) پرداخت. دیو و یا هر آنچه از این دست است. آنچه که سوال ایجاد میکند و آنچه که پاسخ میدهد هر دو یکی است و هیچ سنگ محکی برای اثبات درستی و غلطی آن در دسترس نیست. به باوری میرسند که فلان موجود در عالم واقع وجود دارد بر اساس نقلی که می شود. هرقدر منبع مورد وثوق بیشتری باشد باور محکم تر می شود.

سوالهایی که در ابتدا مطرح شد یک مطلب را مسلم گرفته است: جن وجود دارد. اما خود این محل سوال است.
آیا جن در عالم واقع وجود دارد؟ علم امروزی پاسخی ندارد چرا که از حیطه بررسی و آزمایش علی الظاهر خارج است. اما در عالمی که ما با آن سر و کار داریم احتمال نبودن چنین موجودی بیش از بودن آن است؛ چرا که اگر می بود با شانس زیادی می بایست تا کنون مورد بررسی قرار گرفته باشد. نتیجتا تا زمانی که وجود جن و موجوداتی از این دست محل سوال است سوالهای ثانویه ناظر بر کیفیت ظاهری و نوع زیست و ... محلی از اعراب ندارد.

آنچه که واقعا وجود دارد توهم چنین موجوداتی است. با وجود چنین توهمی می توان توهمات ثاویه را افزود: توهم قدرت ویژه ایشان، توهم راههای فرار از مواجهه با ایشان و ... .

اضافات افاضات 1: به این نوشته ایمایان در باب مغالطلات رایج مراجعه کنید. به صورت خلاصه وجود جن را ادعای بدون استدلال می دانم
ایشان معتقدند "اعتقاد به وجود جن خرافه‌ای بیش نیست چون حتّی یک کتاب علمی هم در این زمینه ندیده‌ام" توسل به جهل است. من در نوشته فوق سعی کردم از فرا علمی بودن موضوع و احتمال وجود یا عدم وجود چنین موجودی استفاده کنم تا به این مغالطه دچار نشوم. اما باید اضافه کنم که که کسی که ادعا بر وجود چیزی دارد باید ادله ارائه دهد نه اینکه بگوید شما برای رد ادله بیاورید. اگر من ادعای کنم در منزل ایشان جن زندگی میکند باید دلیل داشته باشم. نه اینکه از ایشان بخواهم برای رد ادعای من دلیل بیاورند که خیر جن در منزل من زندگی نمی کند بنا بر این دلایل. حال زمانی که میگویند کتابی در این باب نیست به این مفهوم است که کسی استدلال بر وجود نکرده است که بخواهیم آن استدلال را رد کنیم.

اضافات افاضات 2: اگر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید به این بحث بین داشمندان مبرز بیولوژی گوش دهید. در اعماق اقیانوسها و در دیگر کرات به دنبال گونه ی دیگری از زیست (که بر اساس DNA نباشد ) هستند. و تاکنون چیزی نیافته اند.

0 ایده از دیگران: