Thursday, April 5, 2007

فعالیت فرهنگی شکم پرستانه

برای رفع تنوع کار فرهنگی کرده با جماعت چشم تنگ همسفره شدیم. اونها از غذاهای خودشون آماده کردن ما هم ایضا. من کشک بادمجون درست کردم و سبزی پلو با ماهی. اولی به مذاقشون خوش نیومد که احتمالا به خاطر طعم متفاوت کشک بوده اما دومی رو چپو کردن. خلاصه که جای دوستان خالی خر رو با خور مرده رو با گور خوردم و شکمی از عزا دراوردم. سور چرونی کردم مرد افکن. طعم غذاشون خیلی بهتر از اون چیزی بود که شنیده بودم.

کشک بادمجون دست پخت حاجی در مرکز میدان مشاهده میشود.

3 ایده از دیگران:

Saleh said...

ای ول همش به نظر خوش مزه میاد

DizzyRocker said...

یه پا آشپز بودی و رو نمی کردی!
حیف کشک بادمجون دوست ندارم ولی اون سبزی پلوه خوردن داره!
فعلا

DizzyRocker said...

خب مراتب داره دیگه. گشادی کبرا گشادی صغرا. بی حوصلگی همراه با خارش. بی حوصلگی بدوم خارش...بازم بگم؟
-----
ایمیل ما اینه
info-at-dizzyrocker
یا حق