Wednesday, October 8, 2008

محاسبات یک ذهن تنها

از ساعت 4 بعد از ظهر جمعه تا 9 صبح دوشنبه ذی حیاتی وجود نداره که براش حرف بزنم و برام حرف بزنه؛ حداقل نیت روزه سکوت کنم بلکه ثوابی برده باشم.

2 ایده از دیگران:

روزهای بی‌خاطره said...

اگه چیزی هم نوشتی قبول نیستا! روزه سکوت باید کامل باشه! :P

for-era said...

اگه منظورت از ثواب ، همون اشانتیون هایی ِکه دین میده . باید به عرض برسونم در شرع مقدس ( چی هست ؟) روزه ی سکوت "حرامه" -جدی