Tuesday, February 24, 2009

قضا و قدر

بالاخره نفهمیدم کاندومی که نم پس داده خواست خداست بوده یا ضعف تکنولوژی

اضافات افاضات: علاج واقعه رو قبل از وقوع کنید.

1 ایده از دیگران:

حسن اسماعیل زاده said...

سلام

با افتخار لینک شدید...