Wednesday, September 29, 2010

وبلاگ‌هایی‌ برای خواندن

بخوانید و بیاموزید، باشد که رستگار شوید

ایمــــایان
سپيدتاك
زکی پدیا
قصه‌های عامه‌پسند
یک سرخپوست خوب

4 ایده از دیگران:

مرضیه said...

خوب سرخپوستیه!

مرضیه said...

خوب سرخپوستیه!

مرضیه said...

خوب سرخپوستیه!

dreamer said...

بابا افتخار دادی رفیق. مخلصیم