Thursday, October 28, 2010

ببخشید آقای رئیس جمهور

این اوو مورالس که اومده ایران با برو بکس فوتبال بزنه کسی‌ رو ناکار که نکرده، خدای نکرده؟ کسی‌ عقیم نشده؟ مردی همه سر جاشه؟ کسی‌ رو نگرفتن؟ کلانتری محل سند از کسی‌ نخواست؟ خوب سوال پیش میاد برا آدم دیگه.

این بابا دفعه قبل توی یه بازی دوستانه با زانو زد اونجای رقیب سیاسیش و طرف هم نذاشت نه ورداشت گفت "ببخشید تخمم خورد به زانوی رئیس جمهور" نزدیک بود به همین مناسبت بگیرنش (منبع انگلیسی‌).
فیلمش هم در وزارت یوتیوب موجوده.

0 ایده از دیگران: