Friday, January 12, 2007

شهوت در صدر هفت گناه بزرگ

از اونجایی که فیلم هفت در جشنواره فیلم فجر، سینماهای کشور و رسانه ملی نمایش داده شده است احتمالا عمده خوانندگان این نوشته با هفت گناه بزرگ Seven Deadly Sins آشنا هستند. این هفت گناه به صورت لیست در هیچ کجای کتاب مقدس نیامده اند.
در یک بررسی اینترنتی شرکت کنندگان مهمترین گناه خود را از بین هفت گناه نام بردند که نتایج زیر را به همراه داشت:
شهوت (lust) - 35%
خشم (anger-wrath) - 18%
تکبر (pride) - 12%
تنبلی (sloth) - 10%
حسادت (envy) - 10%
پرخوری ( Gluttony) - 9%
پول پرستی (greed) - 6%
هرچند به نظر میرسد که نتایج اینگونه بررسی ها بسیار وابسته به جامعه انتخاب شده داشته باشند با این حال به نظر میرسد که در غالب جوامع شهوت در صدر هفت گناه بزرگ باشد.
منبع
هفت گناه بزرگ در ویکی پدیا، قسمت عذابهای درنظرگرفته شده برای هر گناه را حتما مطالعه کنید.

در منبع ذکر شده عبارت زیبایی نوشته شده بود
God forgives anything, even repeatedly, so do not be afraid.

1 ایده از دیگران:

ورجاوند said...

یادش به خیر، فیلم بسیار زیبایی بود.