Saturday, May 12, 2007

من نه منم


این دفعه دوم که تو خواب انگلیسی حرف میزنم. نمی دونم از خود بیگانگی که میگن همینه که یه زهر مار دیگه است؟

1 ایده از دیگران:

روزهای بی خاطره said...

جدی میگی؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وای وای وای وای!!!!!!!!!!!!!!!!
از خود بیگانگی که چه عرض کنم! وطن فروشی، خیانت، دور ماندن از اصل خویش و چند تا نقطه هم هست تازه! ;))