Sunday, May 13, 2007

آنچه بر ما میگذرد

مردی که پا در کفش بزرگی کرده بود، قدش به شلوار خودش هم نمیرسید.

مراسم توديع و معارفه ‌رييس گروه مشاوران جوان رياست جمهوري-منبع

2 ایده از دیگران:

amirmasoud said...

.....گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

siavash said...

شلوارش اندازه اش است فقط مدل خانواده است لطفاً به یه چیز دیگه این زیبای خفته گیر بده