Sunday, November 21, 2004

نماز

بعد از اینکه پست قبلی را نوشتم رفتم نمار مغرب رو بخونم وسط نماز دنبال این بودم که اسم پست رو چی گذاشتم ، یادم نیومد . یک رکعت نمازم تموم شده بود

نماز عشا تو فکر نوشتن همین پست بودم ، حیفم اومد اینجور نماز خوندنو ثبتش نکنم . امیدوارم چهار رکعت نماز خونده باشم

همین نمازهای بی در وپیکرو از روی عادت خیلی وقتها کمکم می کنه که بفهمم تو روز چه کارهای درست و نادرستی می کنم . وای به روزی که همین رو هم ازم بگیرن

0 ایده از دیگران: