Sunday, December 11, 2005

رفته بودی


تنها بودم .
به جای زیر آب درون کیسه ای فریاد کشیدم .
کیسه را برای تو فرستادم تا فریادم را بشنوی .
رفته بودی .
بسته برگشت خورد .
درون بسته هیچ نبود .

1 ایده از دیگران:

امير said...

کاربرد وبلاگ هم يک چيزي تو مايه هاي اين کيسه است.