Saturday, February 4, 2006

خوشبخت ترین زن دنیا

زنهایی که شوهرشون بوکسور حرفه ایه از خوشبخت ترین زنهای دنیا هستند چون:

هر چند ماه یک بار کمپلت ریخت شوهرشون عوض میشه

1 ایده از دیگران:

یه مرد امیدوار said...

یعنی اینقدر ما مردا غیر فابل تحملیم؟ بابا مارادونا رو ولش کنین اصغری رو بچسبین!! موفق باشین و امیدوار