Friday, June 8, 2007

بیوریتم سگی

نمی دونم به بیوریتم اعتقاد دارید یا نه. اما طبق پیشبینیهای جناب بیوریتم بنده در وضعیت بسیار اسف باری به سر میبرم. یه چیزی در حد نابود.


صد البت 14 روز دیگه میتونم ادعای خدایی کنم.

1 ایده از دیگران:

SYM said...

پس می‌رم بعد مزاحم می‌شم :-)