Tuesday, June 12, 2007

چرا مردم به خدا اعتقاد دارند

لزوما با نوشته زیر موافق ( یا مخالف ) نیستم. تنها عناوین مطرح شده در اینجا رو به صورت کاملا آزاد ترجمه ( بعضا تالیف به جای ترجمه) کردم.

چرا مردم به خدا اعتقاد دارند؟

1- عدم توانایی در توضیح برخی از پدیده ها
2- جهان بسیار پیچیده تر، منظم تر و زیباتر از آن است که خود به خود به وجود آمده باشد.
3- اینگونه آموزش دیده ایم که به خدا معتقد باشیم.
4- سرنوشت، چیزی که توسط دیگری رقم خورده است
5- تجربه حضور خدا
6- آرامش بخش بودن پذیرفتن این امر که کسی مراقب ماست
7- ترس از مرگ، پس از مرگ جای بهتری میرویم
8- زندگی بی معناست اگر پس از این زندگی جهان دیگری نباشد
9- در جهان عدالت مطلق حاکم میشود. حداقل پس از مرگ
10- برخی از تجربه های خاص شخصی
11- مشاهده نوعی معجزه
12- انتظار وقوع معجزه
13- مرگ نزدیک و نزدیکتر میشود و ما معتقدتر
14- ایجاد انگیزش به واسطه ارتباط با افرادی که معتقد هستند
15- کمک و حضور افراد معتقد در زمانی که به کمک احتیاج داریم
16- احساس تعلق به گروهی خاص
17- فرار از تفکر و تعمق
18- مطالعه کتب مقدس

2 ایده از دیگران:

علی said...

من که به خدا اعتقاد ندارم مگر اینکه خلافش تابت بشه.

Anonymous said...

salam
pas age mishe oon esmet ro avaz kon.

ke oon kheili bozorge vase shoma.