Sunday, June 10, 2007

Pearl Harbor

بخش زیادی از اروپا در آتش جنگ جهانی دوم سوخت در حالی که آمریکا گزند چندانی ندید. این نکته یکی از مهترین عوامل رشد سریع آمریکا پس از جنگ جهانی شمرده میشود. Pearl Harbor تنهایی جایی از خاک آمریکا (واقع در هاوایی) بود که توسط نیروهای ژاپنی مورد هجوم واقع شد. در دیگر موارد نیروهای آمریکایی در جایی خارج از خاک به نبرد پرداختند.
عکسهایی از آن واقعه را در اینجا می توانید ببینید.

شاید از اینجا تا ابدیت (1953) معروف ترین فیلمی باشد که به آن حادثه اشاره ای دارد. علاوه بر آن فیلم نه چندان موفقی با عنوان Pearl Harbor در سال 2001 نیز درباره ساخته شده است.

0 ایده از دیگران: