Sunday, August 14, 2005

خیار فصل

دیشب با بچه ها رفتیم "سالاد فصل " از اول هم می دونستم فیلم مالی نیست اما می خواستم با بچه ها دور هم باشیم .
این فریدون جیرانی باید یه بار به خودش 90 دقیقه زحمت بده فیلم Following کریستوفر نولان رو ببینه تا گوشی دستش بیاد یه داستان پیچیده رو چه جوری باید تعریف کرد، نه اینکه با یه narration خیاری کل داستان رو هم بکشه .
می خوام بدونم تا کی میشه رو حماقت تماشاگر فیلم ساخت ( این عبارت بیشتر از ایران شامل Hollywood میشه ) .

0 ایده از دیگران: