Tuesday, August 30, 2005

اندر فواید وبا

یکی می گفت : این وبا خیلی چیز باحالی بود . استاد پروژه ام رو دو ماهه دودر کردم بعدا بهش می گم وبا گرفته بودم . تو دلم گفتم : خوش به حال مملکتی که دانشجوش تو باشی و با انجام پروژه اینجوری مهندس میشی .

0 ایده از دیگران: