Wednesday, August 17, 2005

بچه پررو

حسین کعبی توپ رو از تو دروازه با دست کشیده بیرون بعد با کلی اعتماد به نفس رفته به کمک گیر داده از خط رد نشده بود .
بچه پررو بودن هم حدی داره .

1 ایده از دیگران:

saleh said...

آره والا!