Monday, July 10, 2006

دهگانه اختتامیه

1- مارچلو لیپی
2- ایتالیا حقش نبود، فرانسه بهتر بازی کرد، اگه ماتراتزی به زیدان فحش نمیداد الان فرانسه قهرمان بود، اگه... .
تمام این اگه ها را بذار در کوزه آبشو بخور. چهارمین ستاره هم روی لباس تیم ملی ایتالیا اضافه شد.
3- ایتالیا بعد از بردن آلمان قهرمان شد. بازی فینال تنها انتقامی بود از یورو 2000
4- دو بازی این جام ارزش چند باره دیدن رو داره.1- فرانسه-برزیل: برای حذف پرادعاترین تیم جام 2- ایتالیا-آلمان: برای حذف گند دماغ ترین تیم جام.
5- فابیو کاناوارو
6- 2 دقیقه آخر بازی ایتالیا-آلمان در حافظه تاریخی فوتبال دوستان همواره خواهد ماند.
7- بازی تیمی ایتالیا، هیچ بازیکنی بیشتر از دو گل برای تیم نزد.
8- یک قهرمانی دیگر برای رسیدن به برزیل مانده است.
9- جان لویجی بوفون
10-


1 ایده از دیگران:

Saleh said...

معرکه بود ...
این چهارمین ستاره