Friday, July 21, 2006

خورشید زمینی

نفت و زغال سنگ به عنوان دو منبع انرژی موجب رشد و گسترش صنعت بشر شدند؛ از آنجا که هر دو منبع محدود بوده و ذخایر موجود در جهان به سرعت رو به اتمام است نیاز به جایگزینی این منابع بیشتر از پیش مورد توجه محققین قرار گرفته است. استفاده از پدیده شکافت هسته ای در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده و نیروگاههای هسته ای متعددی در سطح جهان ساخته شده است که در آنها عمدتا از شکافت هسته اورانیوم برای آزاد سازی انرژی استفاده می شود. اما آلودگی زیست محیطی مواد رادیواکتیو و پسماندهای حاصل از عملیات، محققین را به فکر ابداع روشهایی با آلودگی کمتر انداخته است. تلاشهای صورت گرفته برای استفاده از دمای بالای مرکز زمین به عنوان منبع انرژی - که با نام انرژی زمین گرمایی معروف شده است- در همین راستا می باشد. استفاده از باتری های خورشیدی نیز بر مبنای ایجاد انرژی پاک مورد توجه می باشد. در کنار این روشها و متدهای دیگر، استفاده از انرژی حاصل از جوش هسته ای (Fusion) نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. این پدیده مشابه اتفاقی است که در ستارگان رخ میدهد و از همجوشی چند اتم با هسته های سبک، اتمی با هسته سنگینتر ایجاد می شود. از اواسط دهه 50 با اختراع بمب هیدروژنی آمریکا و روسیه به طور جداگانه بر روی استفاده از این منبع به تحقیق پرداختند. نتایج آزمایشهای متعدد آمریکایی ها برای مهار این منبع انرژی چندین دهه به واسطه اینکه "به کلی محرمانه" بودند در منابع علمی منتشر نشدند، تا سال 1988 که به در خواست کشورهایی که در مادرید گرد هم آمده بودند پاسخ مثبت داده شد و بخشی از اطلاعات در اختیار محققین دنیا قرار داده شد.

اولین عکس گرفته شده از انفجار حاصل از بمب هیدروژنی

یکی از عظیم ترین پروژه های تحقیقاتی ایالات متحده با اختصاص بودجه ای بالغ بر 4 میلیارد دلار که با عنوان NIF شناخته می شود برای ایجاد راکتور انرژی همجوشی هسته ای مراحل پایانی خود را طی می کند. مرکز تحقیقاتی که در کالیفرنیا واقع است از 192 لیزر برای ایجاد شرایط لازم برای جوش هسته ای استفاده میکند. بزرگترین لیزرهای جهان با طولی حدود 305 متر فضای پلاسما با دانسیته بیش از 1000 گرم بر سانتی متر مربع ایجاد میکنند که 6 برابر چگالتر از مرکز خورشید می باشد. این لیزرهای 500 تراوات انرژی را زمانی حدود 1 بیلیونیم ثانیه تخلیه میکنند ( این مقدار، هزار برابر کل انرژی تولیدی توسط نیروگاههای برق ایالت متحده در سال 2004 است.) پیش بینی میشود ادوات لازم در سال 2009 آماده و در سال 2010 اولین آزمایش صورت گیرد. و بشر خورشیدی بر روی زمین بنا کند.

0 ایده از دیگران: