Thursday, July 27, 2006

شرط موفقیت

بسیای از موقعیتهای زندگی ناشی از عواملی است که خارج از اراده ماست شرط موفقیت آن است که خود را برای بهترین استفاده آماده کرده باشیم.

اضافات افاضات: ممکنه متن رو برای عکس نوشته باشم؛ بعید هم نیست برای متن عکس پیدا کرده باشم.

1 ایده از دیگران:

omid said...

photo ke dide nemishod ta dar morede ertebatesh ba matn nazari dad!
martina hinges ro ham bahatam! asasi :P