Saturday, December 9, 2006

آقای دابلیو - ایران در دستور کار

خیلی از کسایی که می خوان تصویر آقای دابلیو رو با نرم افزار وزین فتو شاپ صد البت کرک نشده ادیت کنن با یه خطای معروف مواجه میشن. که می تونید ببینید.


از شوخی بگذریم. وقتی تصویر بیلبرد زیر رو حین وبگردی دیدم، خیلی توجهم جلب شد. تلاش کردم که بفهمم که این بیلبرد کجا قرار گرفته اما نشد.من از اهمیت سایتی که در بیلبرد معرفی شده هیچ اطلاعی ندارم با این حال می تونم حس کنم که این بیلبرد نشانه خوبی برای ما نیست.

0 ایده از دیگران: