Monday, December 25, 2006

درگ اند دراپ بانوی نامحترمه

پس فردا تقی به توقی نخوره برای من حرف در بیارین که : خودش تو وبلاگش زن نیمه عریان و بیکینی پوش و استریپ تیزگذاشته بود حالا داره برای ما جانماز آب میکشه! اینی کی این پایین گذاشتم ربطی به زن و مرد نداره فقط از اینور اونور افتادنش خوشمون اومد همین!
شما هم درگ اند دراپش کنید. خلاص.


2 ایده از دیگران:

sharto said...

اتفاقا حرف در می آوریم! :D چه معنی می دهد بانوی نامحرم درگ اند دراپ کنید؟ ! مدل جرج بوشی اش هم هست ها!

روزهای بی خاطره said...

کلی حال داد. مرسی :)) البته جناب بوش رو هم قبلا دراگ اند دراپ فرموده بودیم حسابی!