Thursday, February 22, 2007

طعمه فرشته

نوشته پسر فهمیده در باره طعمه فرشته رو بخونید و فایلهای ویدئویی - یوتیوب- متاکافه رو ملاحظه بفرمایید.
تصدیق می فرمایید که فرشته خانوم این پایین خیلی واضح تر از تصاویر ویدئویی است.

0 ایده از دیگران: