Sunday, November 20, 2005

معانی جدید برای واژگان قدیم


امروز رفتم ناصر خسرو 2 تا 250 گرمی سولفات نیکل پانراک بخرم .
از توپخونه که میری سمت ناصر خسرو معانی جدیدی از واژگان به ذهنت میرسه . قبلا دوا و اکس رو شنیده بودم و معانیش رو هم یاد گرفته بودم . اما امروز چند بار این واژگان رو پشت سر هم شنیدم :
دوا - اکس - پماد - اسپری
به نظرم نرسید پماد و اسپری یه چیزی تو مایه های دوا باشه . بلکه از لحن احساس کردم برای ترکوندن به کار میرن .
اضافات افاضات : دیدن فیلم مرثیه ای بر یک رویا "Requiem for a dream" برای خیلی ها از نون شب واجب تره .

0 ایده از دیگران: