Saturday, August 5, 2006

موسیقی فیلم

آهنگی که شبکه پنج برای پخش تیزرهاش در نظر گرفته چند روزی روی اعصابم بود. می دونستم برای یه فیلمی بوده که دیدم. احتمال زیاد دادم که مربوط به مرثیه ای بر یک رویا (Requiem for a Dream) باشه. اما با وجود قرابت فراوان نبود. -30 ثانیه اول را با فرمت real بشنوید-. خلاصه پس از فشارهای فراوان کاشف به عمل اومد یه بخشی از موسیقی فیلمه جاسوس بازی (Spy Game) بوده. -40 ثانیه اول را با فرمت real بشنوید-
ترک کامل جاسوس بازی 2.4مگ mp3

توصیه میکنم به طود مداوم آهنگها رو گوش نکنید.

0 ایده از دیگران: