Monday, March 20, 2006

امتحانی

هم امتحان دیگه برای اطمینان از درستی English for check این یارو میکروسافت ورد.!!

1 ایده از دیگران:

اکساویچه said...

بابا کار میکنه بی خیال شو