Tuesday, May 23, 2006

منابع موثق خبری

- خسن و خسین سه تا از دخترهای معاویه بودن که خواهرشون اونها رو برای بازی بردن کوه طور ببر اومد اونها رو خورد.
- برادر گرامی حسن و حسین نه خسن و خسین دو تا بودن نه سه تا . پسر های علی بودن نه دخترهای معاویه . تازه اون داستانی که میگی برادرهایی بودن تو کنعان که گفتن برادرشون رو گرگ خورده که کل داستان هم دروغ بود.
داستان عمده خبرگزاری ها و روزنامه های ما بی شباهت به ماجرای بالا نیست. کیهان تیتر زده " طيف غيرقانوني دفتر تحكيم با چاقو به دانشجويان حمله كردند"و کلی هم داستان بعدش ردیف کرده.
عزیز دل تحکیمی اون وسط کجا بود که قانونی (طیف شیراز ) یا غیر قانونی ( طیف علامه) اون وسط کجا بود.
هواداری هم از بیرون نیومده بود همیشه دانشجوها از این می ترسن گروه هایی که به فشار علاقه دارن تو دانشگاه نیاین دیگه از این وریش که عمرا.
داستان چاقو هم اون موقع نبود بلکه تو ساختمان مدیریت بود. خیب بنده خدایی رو کشیدن بقیه پارچه هم جر خورد ملت فکر کردن چاقو بوده در صورتیکه اصلا چاقویی اون وسط نبود.
و چند تا دیگه که خودتون میتونین حدس بزنین.

0 ایده از دیگران: