Tuesday, May 23, 2006

تکنیک جدید

امروز یه تکنیک جدید بچه های پلی تکنیک رو کردن و یه ساختمان دانشگاه رو با گوجه و تخم مرغ مزین نمودن. خوب املتی میشد اگه یک کم روغن و نمک هم می بود.

0 ایده از دیگران: