Saturday, October 8, 2005

عقل و اجتماع

دیشب بعد از اینکه این نوشته رو خوندم به علاوه کلی کامنت ، شروع کردم به نوشتن ، نسبتا هم نوشته طولانی شد اما وقتی داشتم ادیت می کردم به ذلم نشست . از نظر منطقی و عقلی ( طبیعتا عقل و منطق خودم ) هیچ مشکلی نداشت اما یه مشکل عمده داشت و اون اینکه شرایط اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه رو در نظر نگرفته درنتیجه حرفهای درستی شده بود که مخاطبش آدمهای این جامعه نبودن ، برای همین پابلیش نکردم . اما برای خودم این فایده رو داشت که زمانی وقت بذارم با خودم راجع به این موضوع فکر کنم و فارغ از اینکه شرایط اجتماعی حاکم بر من چیه این قضیه رو عقلا حلاجی بکنم .

0 ایده از دیگران: