Tuesday, October 25, 2005

موقع خوندن کتاب های درسی پشت میزم راحت و متمرکزم ، اما برای خوندن کتب غیر درسی تنها تختم جواب میده . نمی دونم چرا اما انگار حالت رسمیه پشت میز نشستن امکان خیالسازی و تصویرپردازی رو ازم میگیره . اما روی تخت کتاب خوندن چند تا مشکل اساسی داره .
1- درحالت طاق باز : دستها از بالا نگه داشتن کتاب خسته میشن
2- در حالت یه پهلو : بسته به اینکه به پهلو چپ خوابیده باشی یا راست ، یا خوندن صفحه های زوج مشکل میشه یا فرد . درنتیجه هی باید از این پهلو به اون پهلو بشی .
3- در حالت دمر : معمولا باید کتاب رو زمین گذاشت و سر رو روی لبه تخت . در این حالت پدر چونه در میاد مگر اینکه بالشت زیرش بذاری . اما با این وجود ، این حالت اصلا برای کتاب خوندن حال نمیده . نمی دونم یه جور بی ریختیه .

نتیجه گیری : حالت خوابیده ای که راحت بشه کتاب خوند وجود نداره .

0 ایده از دیگران: