Sunday, October 9, 2005

الوقایع المعموله فی رمضان المبارک


1- صبح ها نه تنها برای سحری پا نمیشم بلکه کما فی السابق نماز صبح رو می زنم تنگ نماز عصر یا عشا . روزه بی نماز - عروس بی جحاز - کباب بی پیاز .
2- چون سحری نمی خورم تو طول روز حس ندارم .
3- افطار با چای ، کره و حلوا و شل زرد و ... شروع گشه و در ادامه غذای اصلی با ماست و سالاد و زیتون پروره و کلیه مخلفات صرف می گردد . این پروسه مانند حمله کردن یک خرس قطبی پس از خواب زمستانی به یک شیر دریایی 2 تنی میماند ( به قول ملک الشعرا بهار : ماننده دیو جسته از بند )
3.5 - به علت اینکه تا حلق غذا خورده میشود در انتها از سولاخ دماغ به جای دهان برای جا دادن باقی مواد خوراکی استفاده می گردد .
4- به علت سنگینی بیش از حد ، حال کار کردن در شب وجود ندارد .
5- می خوابم جوری که فردا برای نماز هم پا نشم

نتیجه جامعه شناختی : ملت ایران اگه تو تمام سال بی دلیل کار نمی کنن ، تو ماه رمضون با ادله کافی کار تعطلیل میشه .
نتیجه فولکلور : کاه از خودت نیست ، کاهدون که از خودته .
نتیجه دینی : ماه رمضان ، ماه نزول برکات الهی است .

0 ایده از دیگران: