Wednesday, January 11, 2006

در مسیر موفقیت


فکر میکنم اگه هر روز از خودمون بپرسیم امروز چی کار می خوای بکنی و شب هم بپرسیم امروز چی کارها کردی دیر یا زود بعضی از کارهای زشتمون رو ترک کنیم .

3 ایده از دیگران:

Parviz Zahed said...

اگر به خودمون دروغ نگيم جواب مي ده

یه مرد امیدوار said...

موافقم. ضمنا من یه روش دیگه هم دارم. یه هدف کوتاه مدت رو انتخاب می‌کنم. بعد هر موقع که بتونم از خودم می‌پرسم تو این لحظه برا رسیدن به اون هدف باید چکار کنم؟ اینجوری هم بدک نیسن. ممنون که بهم سر زدی. بازم بیا دوست خوش فکر من.

yekyareashena said...

اگر خودمان را فريب ندهيم.
که براي فريب ندادن بعضي ها مي روند سراغ ماهرانه تر فريب دادن و خود را فريب مي دهند که من خود را فريب نمي دهم . راستي اگر من خودم را فريب بدهم کودنم يا زيرک؟