Tuesday, January 31, 2006

آینهبعضی وقتها لازمه تو آینه به خودمون خوب نگاه کنیم ببینیم همونیه که میخوایمش یا خیلی جا برای بهتر شدن داره .

0 ایده از دیگران: