Friday, January 13, 2006

ملت غیور پیش به سوی ظهور امام زمان

هر اتفاقی که در جهان رخ میدهد از راه رفتن انسان ، سوختن چوب تا انفجار ستاره ها و ... موجب افزایش بی نظمی کل جهان می شود . کمیتی که به کمک آن مقدار بی نظمی سیستمهای ترمودینامیکی بررسی میگردد، آنتروپی نامیده میشود . این اصل کلی که وقوع هر فرآیندی با افزایش آنتروپی همراه است دو استنتاج بسیار مهم را به همراه دارد :
الف : با گذر زمان آنتروپی افزایش می یابد . یا به عبارت آنروپی میتواند مشخص کننده جهت زمان باشد . فرض کنید فیلمی به شما نشان داده شود که در آن ذرات بخار گازی رنگی از فضا به درون یه ظرف شیشه ای حرکت کرده و در آن مجتمع شود ، شما مطمئن خواهید بود که این فیلم به صورت وارونه پخش شده است یعنی ترتیب زمانی عکس می باشد . پس جهت زمان را با استفاده از معیاری از بی نظمی می توان تشخیص داد و به نظر میرسد ابزاری غیر از این برای تشخیص جهت زمان تاکنون کشف نشده باشد .
ب : اگر زمانی فرا رسد که آنتروپی جهان به حداکثر مقدار خود برسد به نحوه ای که هیچ فعل و انفالی موجب افزایش بی نظمی نشود آن هنگام آخرالزمان ترمودینامیکی رخ خواهد، همه چیز حرکت باز ایستاده و زمان بدون مفهوم میشود .
در آخرالزمانی که در کتاب غربی ها آمده است به واژه ( chaos) تاکید میشود که به مفهوم بی نظمی بزرگ و هرج و مرج می باشد که به نظر میرسد با مفهوم ترمودینامیکی آخرالزمان تناسبی چشمگیر داشته باشد . علاوه بر این در کتب شیعه اشاره شده است که آخرالزمان هنگامی است که جهان پر از ظلم شود . اگر به کلام مولا علی استناد کنیم که عدل آن است که هر چیز جای خودش قرار گیرد ( نوعی نظم) و ظلم مفهوم مخالف عدل به معنای آن است که هیچ چیز در جای خودش نباشد ( نوعی بی نظمی) به این ترتیب آخر الزمان در کلام شیعی نیز به نحوی با آخرالزمان ترمودینامیکی ارتباط بر قرار می کند .

مولکولهای گاز اکسیژن در اتاقی که در آن هستید حرکت کاملا رندوم دارد و لحظه به لحظه جهت هر یک از آنها عوض می شود آیا امکان ندارد که این مولکولها در حرکتهای کاملا اتفاقی خود در گوشه ای از اتاق تجمع کنند و دیگر مکانها عاری از اکسیژن شوند و اگر موجود زنده ای در آنجا باشد دچار خفگی شود ؟
حقیقت این است که این امر به ظاهر محتمل ، ناممکن است چرا این امر موجب کاهش بی نظمی می شود و طبق آنچه گفته شد هیچ گاه آنتروپی کاهش نمی یابد . پس این بی نظمی موجب بقا است و مفهوم بد و شیطانی از آن نباید استنباط کرد .

اضافات افاضات : می خواستم بنویسم پنجشنبه رفتیم تو صف برای خریدن بلیط جشنواره فیلم فجر ، مردم ایران هم مرده اینکه صف تشکیل بدن و هی نظم صف رو بهم بزن و نتیجه بگیرم ماها کلا در جهت ظهور امام زمان حرکت می کنیم و مشغول زیاد کردن آنتروپی جهان هستیم . دست همگی درد نکنه . بعد فکر کرد احتمالا هیچ کس منظورم رو نمی فهمه در نتیجه خواستم یک کم مقدمه بنویسم . مقدمه اش شد نوشته طولانی بالا با اون زبون الکن ، اصل داستان هم اومد تو اضافات افاضات . این هم نشون دهنده اینکه چقدر ذهن جمع و جوری برای نوشتن دارم .

1 ایده از دیگران:

yekyareashena said...

اين مسئله اي که به شوخي بيان کردي در واقعيت هم هست و در عصر ما گروهي مشغول ظلم به قصد ظهور امام زمان- که سلام خدا بر او باد- هستند.
اين گروه در اصل براي تلاش براي ظهور گرد هم آمده و با استناد به احاديث راهي جالب براي تسريع در ظهور انتخاب کرده اند.