Saturday, July 9, 2005

فیلم بازار

این دو روزه عجب فیلم بازاری بود . پنج شنبه " ماهی ها عاشق می شوند " و " چه رویاهایی می آیند " رو دیدم . دیروز هم " سرزمین محکومین " و " dirty Rotten Scoundrels " و آخرهای فیلم کانال یک به اسم " پدر برزگ" بعدش هم " تغییر چهره - face off " و " کشتن مرغ مینا " آخر شب هم " دلیجان آتش " که مدتها می خواستم ببینم اما گیرم نیومده بود .
خوره فیلم بودن هم مصائب شیرینی داره .

1 ایده از دیگران:

صالح said...

کم نیاد یه وقت