Wednesday, July 20, 2005

ناصر خسروئیه


امروز رفتم ناصر خسرو دنبال تنگستنات سدیم چون قیمتی که گرفته بودم خیلی زیاد بود . عجب جای خفنی بود . ناصر خسرو روحت شاد فکر کنم اگه زنده بودی بی خیال سفر میشدی . هر روز میامدی تو همین خیابون که به نامته و از عجایب و غرایب یومیه محدثه ، نکت ثمین اکتساب می نمودی . به هر حال تنگستات سدیم فیمت رندش 20-25 هزار تومن ( کیلویی ) و یه مغازه هم 14 هزار تومن می داد که یه جورایی مشکل حل میشه .اما سولفات نیکل آزمایشگاهی کیلویی 95هزار تومن و صنعتی کیاویی 5-10 هزار تومنه . مشکلی که استفاده کردن از نمک صنعتی داره اینه که ممکنه حمامت
جواب نده به علاوه اگه بخوای مقاله خارجی بدی نمی تونی بگی نمکی که از ناصر خسرو خریدم اما برای مقالات داخلی که همه می دونن اینجا چه خبره مشکلی نیست . آخرین مشکل قیمت بالای سیترات آمونیوم ، همه کیلویی 90 هزار تومن می گفتن و یه جا کیلویی 40 هزار تومن . تو فکرم اگه بتونم از یه حمام دیگه استفاده بکنم که سیترات آمونیوم نخواد .
اما عجب بازار بی حساب کتابیه هر کی هر چیزی رو هر قیمتی که می خواد میگه وبه هیچ جا هم بر نمی خوره .

0 ایده از دیگران: