Thursday, June 2, 2005

پارادوکس

تو یکی از کوچه های فرعی خیابون ویلا یه پوستر تو قطع A0 از یه کاندید حمایت شده بود اسم این حامیان عزیز هم " اصولگرایان اصلاح طلب " بود .
اومدم خونه سرچ کردم ببینم چه فعالیت هایی داشتن . دیدم ایول . عجب گروه های با حالی ما داریم صداشون هم در نمیاد .
این عده که جزو راستهای کمونیست هستن دیروز شورشی نمادین هم برگزار کردن . در این شورش سلانه سلانه عین گلوله میدویدن و بر روی پارچه سیاهی با رنگ مشکی کاملا خوانایی نوشته بودن ما خواهان جمهوری دیکتاتوری هستیم و با صدای بلند زمزمه می کردن راهنمای چپ میزنیم به راست می پیچیم .

اضافات افاضات : فکر میکنین از کی حمایت کرده بودن ؟

0 ایده از دیگران: