Wednesday, June 8, 2005

شادی


بعد از بازی ایران استرالیا مردم واقعا از شادی و شعف تو خیابون اومده بودن ، از ته دل خوشحال بودن . اما امشب شاد و خوشحال نبودن تو خیابون اومده بودن تا تو خونه نمونده باشن .

1 ایده از دیگران:

saleh said...

ای ول دقیقا همیه!