Tuesday, June 21, 2005

بیلان جرم کوره بلند

فردا امتحات محاسبات متالورژی دارم . مشغول حل بیلان کامل جرم کوره بلند می باشم . بسیار مساله پیچیده ای است .

0 ایده از دیگران: