Sunday, June 19, 2005

سه نکته

نمی تونم راجع به انتخابات ننویسم چون نمی خوام خودم رو سانسور کنم .
1- برای خودم : حرف پیشکی موجب شیشکی .
2- برای مشارکتی ها : هزینه بعضی از تجربه ها خیلی زیاده .
3- برای راستی ها : خیلی قشنگ کار کردین .

0 ایده از دیگران: