Wednesday, June 15, 2005

به معین رای خواهم داد

همونجور که قبلا گفتم حتما رای میدم . چون اعتقاد دارم باید از کاندیدی که به دغدغه ها ، مشکلات ، نیازها و ... من توجه بیشتری نسبت به بقیه داره ، حمایت کنم تا شرایط بهتری رو برای خودم فراهم کنم .
من به معین رای میدم . دلیل کافی ندارم برای اینکه اثبات کنم بهترین گزینه است ، اما دلیل کافی برای رد 7 تا گزینه دیگه دارم که نتیجه همون انتخاب گزینه آخر یعنی معین میشه .

اضافات افاضات : وقتی داشتم اسم پست رو می نوشتم اشتباها به جای "ع" "ه" زدم - چون دو تایی کنار هم هستن - اسم پست شد : " به مهین رای خواهم داد " فکر کردم این اشتباه را اصلاح نکنم چون بی مناسبت با نوشته هم نیست . اما اصلاح کردم چون به اصلاح معتقدم .

0 ایده از دیگران: