Thursday, June 30, 2005

تنهایی

امتحانها تموم شد . خیلی هم بد نشد تقریبا عین همیشه بود .
تو وبلاگ در جستجوی کلمات یه نوشته بود با عنوان تنها اما امیدوار ، دیدم بدم نمیاد برای خالی نبودن عریضه یه عکس بگیرم برای مسابقه عکس تنهایی BBC بفرستم . به نظرم عکسی که براشون فرستادم خیلی خوب بود .
عکس زیر رو هم برای همون موضوع گرفتم که قابل قیاس با اون یکی نیست ولی ... .


0 ایده از دیگران: