Tuesday, March 8, 2005

لذت بحث کردن

عمرا فکرشو نمی کردم با بچه های دانشکده بشینیم و خیلی جدی و بدون شوخی و مسخره بازی راجع به sex و romance و زن و رابطه زن و مرد بحث کنیم و اصلا به ذهنم نمی رسید انقدر نظرات قابل استفاده حداقل برای من داشته باشن . کلا این خیلی خوبه که هر کس نظرات و عقاید آدم های مختلف رو تو زمینه های مختلف بدونه حداقل خاصیت این کار اینه که آدم با جهان بینی آدم های مختلف آشنا میشه .
معمولا اینجوریه که این جور بحثها به انحراف کشیده میشه و یا هر کسی نظرات خودشو می خواد زورکی به بقیه بقبولونه اما این موارد پیش نیومد . بعضی از مواقع که حداقل شعور بحث کردن تو یه جمع وجود داره آدم از بحث کردن کلی لذت می بره و کلی جلو میافته .
این باعث شد یه خرده راجع به نحوه تفکرم در مورد این قضایا بازنگری کنم و یه جورایی کلاسه بندی بکنمشون .

0 ایده از دیگران: